Branný deň so ženistami


Branný deň so ženistami Ženisti z 91. ženijného pluku v Seredi pripravili 26. júna pre študentov zo stredných škôl a gymnázií zo Serede a z Galanty výcvik pod názvom „Branný deň so ženistami, príprava študentov na krízovú situáciu“. Výcvik prebiehal na cvičisku ženijného pluku v Seredi a v katastráli mesta Sereď. Na akcii sa spolupodieľalo mesto Sereď, združenie UN Veteran Slovakia, Zväz vojakov – klub Sereď a Prápor poľných služieb Hlohovec, ktorým za podporu realizácie aktivity ženijný pluk ďakuje. Cieľom výcviku bolo podporiť prípravu študentov na zvládnutie krízovej situácie, ktorá bola simulovaná vyhláseným signálom – sirénou. Po oboznámení sa so situáciou sa jednotlivé skupiny študentov riadené vojenskými sprievodcami presúvali na určené miesta s pomocou mapy a buzoly a postupne sa jednotlivci striedali pri výuke topografie. Každá skupina absolvovala fyzickú záťaž v podobe prekonania prekážkovej dráhy a následne si odpočinula pri prednáške u psychologičky ženijného pluku, ktorá popisovala zvládanie psychickej záťaže jednotlivcom v krízových situáciách. Zdravotníci pripravili pracovisko s nácvikmi poskytovania prvej pomoci v rôznych situáciách, na stanovisku chemickej prípravy boli študentom predstavené prostriedky detekcie a aj prostriedky individuálnej ochrany. Každý návštevník mal možnosť si pod dohľadom vojaka skúsiť rozloženie a zloženie vojenského samopalu. Aktivitu dopĺňala aj ukážka vojenskej techniky ženijného pluku a práporu poľných služieb z Hlohovca, ktorý pripravil pre všetkých prítomných výborný guláš, ktorý zakončil vydarené dopoludnie. Výcvik podporil školy v realizácii ich „kurzu ochrany života a zdravia“, v ktorom vedia vojaci školám pomôcť výukou tém, ktoré sú im vlastné. S prítomnými školami má ženijný pluk už dvojročnú spoluprácu, ktorá začala prednáškami o poslaní Ozbrojených síl Slovenskej republiky a uplatnení sa absolventov škôl v radoch vojakov. Praktickým nácvikom sa táto spolupráca vhodne dopĺňa a ohlasy škôl hovoria o záujme tento výcvik opakovať každoročne.

Branný deň so ženistamiBranný deň so ženistamiBranný deň so ženistamiBranný deň so ženistamiBranný deň so ženistamiBranný deň so ženistamiBranný deň so ženistamiBranný deň so ženistami

Autor: 91.žp - Dátum: 03.07.2024
Čítanosť: 362
Verzia pre tlač

Skočiť na menu