Preskocit navigáciu

Hlavné úlohy


Poslanie 91. ženijného pluku Poslaním 91.žp je byť pripravený podieľať sa na obrane územia SR pred napadnutím cudzou mocou vykonávaním bojovej podpory defenzívnych a ofenzívnych aktivít a plnením úloh stabilizačných a umožňujúcich aktivít. Podieľať sa na plnení úloh pri obrane územnej celistvosti, zvrchovanosti a nedotknuteľnosti štátnej hranice Slovenskej republiky. Podieľať sa na plnení úloh v čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu. Určenými silami a prostriedkami sa podieľať na príprave a plnení úloh v operáciách mimo územia SR prostredníctvom plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a prijatých CS 2021.

Skočiť na menu


Share