Preskocit navigáciu

91. ženijný pluk Sereď


 

NOVODOBÁ HISTÓRIA ŽENIJNÉHO PRÁPORU

          História ženijných útvarov v Seredi sa začala písať hneď po skončení 2. svetovej vojny už v máji 1945 bola ČSR rozdelená na štyri vojenské oblasti (ďalej len VO). Na Slovensku bola vytvorená VO 4 so sídlom v Bratislave, ktorej podliehala žb 4 v Komárne. Rozsiahla reorganizácia čs. armády prebehla v roku 1947, v rámci ktorej sa žb 4 zredukovala na žp 4 (mal tri ženijné a jeden náhradný prápor) a zároveň sa presťahovala do Bratislavy.


 • 64.žp (predchodcom bol žp 4) bol dislokovaný do Serede v auguste 1949 z jedného práporu 4. žp z Bratislavy (VÚ 8127, patriaci VO 4) a 1. 11. 1950 bol prečíslovaný na 64. žp. Prvým veliteľom pluku bol pplk. Ing. Václav Zvozil. V rokoch 1950-1951 sa 64. žp podieľal na odmínovacích prácach na východnom Slovensku.

   

 • V rokoch 1951-1953 bola zriadená pri 64. žp Škola na dôstojníkov v záloha (ŠDZ) ženijného vojska, ktorá sem bola premiestnená zo Ženijného učilišťa (ŽU) z Litoměříc. Veliteľom školy bol pplk. Ľudovít Hrušovský.

   

 • Krátke medziobdobie tvorili roky 1956-1958, keď bol 64. žp povýšený dňom 1. 10. 1956 na 64. žb a jej veliteľom sa stal pplk. Ing. Jozef Brož. V auguste 1958 bola brigáda opäť reorganizovaná na 64. žp, ktorý bol 31. 1. 1964 zrušený.

   

 • V lete 1967 sa 6. ženijný stavebný pluk v Rokytnici v Orlických Horách presťahoval do Serede a bol premenovaný na 6. ženijný pluk. Veliteľom pluku bol v tejto dobe pplk. Ing. Jaroslav Ševela. V rokoch 1967 a 1968 sa v Seredi budovali: učebno-výcviková základňa, ústredné kúrenie, priestory na parkovanie, doplňovanie PHM... . Okrem techniky v bežnom používaní na pluk aj veľké množstvo automobilovej, ženijnej a špeciálnej techniky a materiálu v NZ.

   

 • V roku 1969 bolo rozhodnuté zriadiť u 6. žp „Výcvikové stredisko ženijného vojska“ (VSŽV), v ktorom budú pripravovaní poddôstojníci a špecialisti pre celú ČSĽA. V roku 1975 genmjr. Ivan Dzamko pripol na bojovú zástavu 6. žp, ako najlepšieho útvaru druhu vojsk Východného vojenského okruhu (VVO), Rad červenej hviezdy.

   

 • V roku 1976 dochádza k zmenám a 6. žp je premenovaný na 6. ženijnú brigádu. Činnosť zostáva prakticky zachovaná, ale dochádza k osamostatneniu práporov. Prvým veliteľom brigády sa stal bývalý veliteľ 6. žp pplk. Ing. Ludvík Doležal a po ňom od roku 1985 mjr. Ing. Daniel Držík. Dňa 1. 1. 1990 bola 6. žb reorganizovaná a vzniklo z nej 6. výcvikové stredisko ženijného vojska Sereď Veliteľstva východného vojenského okruhu - veliteľ bol plk. gšt. Ing. Daniel Držík. Dňa 1. 11. 1992 bolo reorganizované na 3. ženijnú brigádu. V roku 1995 začala transformácia ASR a 3. žb bola reorganizovaná dňa 1. 10. 1995 na 5. ženijnú základňu.

   

 • Od roku 1996 pôsobila v Seredi 1. základňa ženijného technického materiálu - veliteľom bol pplk. Ing. Ján Sekereš, ktorá bola v podriadenosti Veliteľstva domobrany so sídlom v Topoľčanoch. Základňa bola zrušená 30. 9. 2001.

   

 • K 1. 10. 2001 bola 5. ŽZ zreorganizovaná a vznikla Výcviková základňa ženijného vojska (VZŽV) - veliteľom bol plk. Ing. Stanislav Nováki. Základňu tvoril prápor, ktorý mal 4 výcvikové roty. Výcviková základňa plnila úlohy prípravy a výcviku špecialistov ženijného vojska. VZŽV bola 31. 12. 2004 zrušená.

   

 • Keď bol v roku 2001 prijatý MODEL 2010 bol dňa 1. 7. 2002 v Seredi vytvorený ženijný prápor Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky (žpr PS OS SR) VÚ 1049. Prvým veliteľom žprPS bol pplk. Ing. Ondřej Novosad. Ženijný prápor bol dňa 1. 10. 2004 zreorganizovaný a veliteľom sa stal pplk. Ing. Ján Dreveňák. Od 1. 4. 2006 do 23. 12. 2010 bol veliteľom ženijného práporu PS OS SR pplk. Ing. Miroslav Marcin, od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2014 pplk. Ing. Ľubomír Mrváň a od 1. 2. 2014 do 31. 05. 2015 pplk. Ing. Dalibor Jelínek. Šiestym veliteľom ženijného práporu je odo dňa 1. 6. 2015 pplk. Ing. Ladislav Kisel. Ženijný prápor PS do júna 2012 zabezpečoval prípravu a výcvik príslušníkov multifunkčnej ženijnej jednotky ISAF pripravujúcich sa na vyslanie a plnenie úloh v operácii ISAF - Afganistan.
   

  Od 1. 9. 2015 bol Ženijný prápor prepodriadený pod 1. mechanizovanú brigádu Topoľčany a zároveň prevzal velenie nad ženijnými rotami Michalovce a Martin.

          Dňa 1.11.2021 vzniká 91. Ženijný pluk, ktorý je podriadený veliteľstvu Pozemných síl OS SR. Podriadenými jednotkami pluku sú 901. Ženijný prápor v Seredi, 902. Ženijný prápor v Michalovciach a 905. Centrum špecializovanej bojovej podpory Nováky. Prvým veliteľom pluku je plukovník Jozef Kasl..

  ZnakZPR

 • Skočiť na menu


  Share