Preskocit navigáciu

Program „SOS“


Hlavným poslaním Vojenskej podpornej nadácie je pomáhať vojakom, ich rodinným príslušníkom ale aj všetkým, ktorí pracujú alebo pracovali pre rezort obrany.
Cieľom tohto programu je zhromažďovať Vaše dobrovoľné príspevky na číslo účtu určené pre útvar v ktorom pracuješ - min. 1 €/mesačne
Rozhodnutím podporiť tento program presmerujeme finančné zdroje na pomoc pre tých, ktorí to z Vášho okolia potrebujú alebo budú potrebovať. Možno to budete práve Vy alebo Vaša rodina, ktorá sa ocitne v núdzi.
Vašim rozhodnutím podporíte zhromažďovanie dobrovoľného príspevku, ktorý bude použitý pre individuálnu finančnú pomoc
Nikto nevie, kedy sa dostane do ťažkej životnej situácie a kedy bude potrebovať pomoc.
V roku 2019 sme svojimi drobnými príspevkami ale aj sumou z 2% ako kolegovia pomohli individuálne:
·         des. Jozefovi Bilohuščinovi, ktorý 6.12.2019 pri výbuchu plynu prišiel o svoj byt, v spolupráci s práporom ISTAR sme mu ako prejav spolupatričnosti kolegov poukázali sumu 6702,- €, http://vojenskanadacia.sk/symbolicka-spolupatricnost/
·          pozostalej manželke po rtn. Stanislavovo Palovčíkovi ktorý nečakane umrel 27.11.2019 sme v spolupráci s 11. mpr ako prejav spolupatričnosti kolegov poukázali sumu 1200,- €, http://vojenskanadacia.sk/prejav-spolupatricnosti-kolegov/
·         pre syna Adriana rtn. Martina Pažítku, ktorý potrebuje rehabilitácie kvôli zlepšeniu jeho zdravotného stavu sme v spolupráci so Základňou výcviku a mobilizačného doplňovania ako prejav spolupatričnosti kolegov zakúpili prenosný kyslíkový koncentrátor OXY ANION PROFESSIONAL v sume 1195,- €, http://vojenskanadacia.sk/pomozme-rotnemu-martinovi-pazitkovi/     
·         des. Milanovi Durasovi, ktorý utrpel vážnu dopravnú nehodu pri ceste na súťaž Železný muž pomáhame v spolupráci s 11. mpr, RMO prispievať k zlepšovaniu jeho zdravotného stavu. Dňa 10.01.2019 sme pre Milanovu rehabilitáciu zabezpečili zdravotnícku pomôcku tzv. , dňa 10.7.2019 sme pre Milana uhradili neurehabilitačný pobyt v termíne 21.7.-3.8.2019 v zariadení Adeli Piešťany v hodnote 1367,16 €, http://vojenskanadacia.sk/pomozme-desiatnikovi-durasovi/   
·         pomoc rodine profesionálneho vojaka po úmrtí 3-oj ročného synčeka Filipa, v spolupráci s 5.pšu ako prejav spolupatričnosti kolegov refundácia nákladov spojených s poslednou rozlúčkou v sume 4216,82 €.
·         pre syna Dominika slob. Jarmili Stankovianskej, ktorý potrebuje rehabilitácie kvôli zlepšeniu jeho zdravotného stavu sme v spolupráci s 11.mpr a 5.pšu ako prejav spolupatričnosti kolegov rehabilitačný pobyt 22.4.-3.5.2019 v ADELI Piešťany v sume 3205,60 , neurorehabilitačný pobyt metódou TheraSuit, 27.7.-2.8.2019 v RehaCentrum v Bisambergu, Rakúsko v sume 2410,- €, canisterapia dňa 30.9.2019 v sume 100,- €, rehabilitačný pobyt 25.11.-06.12.2019 v ADELI Piešťany v sume 2178,21 , http://vojenskanadacia.sk/pomozme-slobodnicke-stankovianskej/
·         des. Ondrej Kováč, ktorému v apríli 2018 diagnostikovali akútny mozgový infarkt a poruchu vedomia, Ondrej potrebuje rehabilitácie a našu pomoc. Kvôli zlepšeniu jeho zdravotného stavu sme v spolupráci s  Veliteľstvom posádky Bratislava ako prejav spolupatričnosti kolegov uhradili neurorehabilitačný pobyt 4.11.-24.11.2018 v ADELI Piešťany v sume 6429 €, pre zlepšenie komunikácie s jeho najbližšími sme mu zakúpili komunikačnú pomôcku pre náhradnú komunikáciu v sume 4494 €, neurorehabilitačný pobyt 25.2.-9.3.2019 v ADELI Piešťany v sume 4206 €, neurorehabilitačný pobyt 9.9.-21.9.2019 v ADELI Piešťany v sume 4260 €, http://vojenskanadacia.sk/pomozme-desiatnikovi-ondrejovi-kovacovi/
 
·          o ďalších ťažkých životných situáciách, ktorým pomohol aj ženijný prápor sa dočítane na stránke vojenskej podpornej nadácie http://vojenskaanadacia.sk/
Ako podporiť program SOS?
zriadiť si trvalý príkaz vo svojej banke (najlepšie cez internetbanking) a prispievať tak mesačne na účet č.:SK41 7500 0000 0040 2207 2492  v sume min. 1€
 
Dobrovoľne tak podporíte zhromažďovanie príspevku, ktorý bude použitý pre niekoho z Nás
·         o výške finančnej pomoci rozhodne komisia pre verejnoprospešnú činnosť útvaru
·         kto má záujem (z prispievateľov) môže nahlásiť mailovú adresu nrtm. Dušanovi Rožníkovi,  ktorý bude mesačne zasielať podrobný výpis z účtu a zostatok nazbieranej sumy
·         začať prispievať môžete už teraz
·         do správy pre prijímateľa nezabudnite napísať svoje meno a text „program SOS“                                       napr.: Ferko Mrkvička program SOS
 
 

Aktuálne vyzbieraná suma k 03.10.2022 - 10590 €

 
 
                                      


Autor: nrtm. Dušan ROŽNÍK - Dátum: 11.02.2020
Čítanosť: 15905
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share